LS22402 SF RD 0.30ct DSI1 GIA#2274390771 SF#52033 (c).jpg
0.30ct. DSI1 Solasfera® Round Diamond
950.00
LS22406 SF RD 0.31ct DVVS1 GIA#7276390924 SF#51991 (c).jpg
0.31ct. DVVS1 Solasfera® Round Diamond
1,350.00
LS20379 SF RD 0.32ct ESI2 GIA#2175952938 SF#51413 (c).jpg
0.32ct. ESI2 Solasfera® Round Diamond
950.00
LS22125 SF RD 0.33ct DVS2 AGS#104095855026 SF#51905 (b).jpg
0.33ct. DVS2 Solasfera® Round Diamond
1,150.00
LMS3128 SF RD 0.36ct DSI1 GIA#1177034302 SF#79911 (d).jpg
0.36ct. DSI1 Solasfera® Round Diamond
1,150.00
LS19936 SF RD 0.38ct EVS1 GIA#5172378957 SF#51086 (b).jpg
0.38ct. EVS1 Solasfera® Round Diamond
1,150.00
LS22147 SF RD 0.39ct FVS1 AGS#104095855031 SF#51904 (c).jpg
0.39ct. FVS1 Solasfera® Round Diamond
1,350.00
LS22441 SF RD 0.40ct DVVS2 GIA#1279393104 SF#52077 (b).jpg
0.40ct. DVVS2 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS22297 SF RD 0.40ct DVVS2 GIA#2277387383 SF#52010 (c).jpg
0.40ct. DVVS2 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS19527 SF RD 0.40ct DVS1 GIA#6222432500 SF#51250 (b).jpg
0.40ct. DVS1 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS19116 SF RD 0.40ct EVVS1 AGS#104084369035 SF#51144 (b).jpg
0.40ct. EVVS1 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS21928 SF RD 0.40ct EVVS1 AGS#104095665029 SF#51827 (b).jpg
0.40ct. EVVS2 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS22149 SF RD 0.40ct EVS1 AGS#104095855019 SF#51952 (c).jpg
0.40ct. EVS1 Solasfera® Round Diamond
1,475.00
LS21927 SF RD 0.40ct EVS2 AGS#104095665022 SF#51836 (b).jpg
0.40ct. EVS2 Solasfera® Round Diamond
1,475.00
LS19764 SF RD 0.40ct FVS2 GIA#1228734267 SF#51280 (b).jpg
0.40ct. FVS2 Solasfera® Round Diamond
1,475.00
LS22302 SF RD 0.41ct DVS1 GIA#6275390790 SF#52034 (c).jpg
0.41ct. DVS1 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS19756 SF RD 0.46ct GSI1 GIA#1223734258 SF#51281 (c).jpg
0.46ct. GSI1 Solasfera® Round Diamond
1,475.00
LS21941 SF RD 0.46ct FVS1 AGS#104095665005 SF#51842 (b).jpg
0.46ct. FVS1 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS22466 SF RD 0.48ct FVVS2 GIA#6272390898 SF#51982 (d).jpg
0.48ct. FVVS2 Solasfera® Round Diamond
1,700.00
LS19993 SF RD 0.50ct GIF GIA#5233209024 SF#51350 (a).jpg
0.50ct. GIF Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS19125 SF RD 0.50ct EVS1 AGS#104084369014 SF#51134 (c).jpg
0.50ct. EVS1 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS19127 SF RD 0.50ct FVVS2 AGS#104084369027 SF#51138 (c).jpg
0.50ct. FVVS2 Solasfera® Round Diamond
3,000.00
LS18992 SF RD 0.50ct GVS1 AGS#104083873024 SF#51119 (c).jpg
0.50ct. GVS1 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS19123 SF RD 0.50ct GVS1 AGS#104084369006 SF#51149 (d).jpg
0.50ct. GVS1 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS18991 SF RD 0.50ct GVS2 AGS#104083873021 SF#51097 (b).jpg
0.50ct. GVS2 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS19126 SF RD 0.50ct GVS2 AGS#104084369016 SF#51135 (b).jpg
0.50ct. GVS2 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS19785 SF RD 0.51ct IVVS1 AGS#104087085023 SF#51320 (b).jpg
0.51ct. IVVS1 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS19994 SF RD 0.52ct GIF GIA#2236209338 SF#51359 (c).jpg
0.52ct. GIF Solasfera® Round Diamond
3,000.00
LS21787 SF RD 0.52ct GVS1 AGS#104095152008 SF#51769 (c).jpg
0.52ct. GVS1 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS21600 SF RD 0.53ct EVS2 AGS#104094165018 SF#51652 (c).jpg
0.53ct. EVS2 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS19768 SF RD 0.53ct ESI1 GIA#2226734224 SF#51291 (ab).jpg
0.53ct. ESI1 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS17898 SF RD 0.53ct GSI1 GIA#5161844085 SF#50873 (b).jpg
0.53ct. GSI1 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS19501 SF RD 0.53ct HVVS2 AGS#104086460012 SF#51256 (c).jpg
0.53ct. HVVS2 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS19770 SF RD 0.53ct JVS2 GIA#5226734253 SF#51293 (b).jpg
0.53ct. JVS2 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS21699 SF RD 0.54ct FVVS2 AGS#104094696021 SF#51735 (c).jpg
0.54ct. FVVS2 Solasfera® Round Diamond
3,000.00
LS19304 SF RD 0.54ct HVS1 AGS#104085293031 SF#51172 (c).jpg
0.54ct. HVS1 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS19135 SF RD 0.56ct HVS2 AGS#104084369005 SF#51131 (c).jpg
0.56ct. HVS2 Solasfera® Round Diamond
2,525.00
LS17684 SF RD 0.56ct IVS1 GIA#2165682799 SF#50778 (ab).jpg
0.56ct. IVS1 Solasfera® Round Diamond
2,125.00
LS21801 SF RD 0.58ct FVS1 AGS#104093492055 SF#51577 (c).jpg
0.58ct. FVS1 Solasfera® Round Diamond
3,000.00
LS20202 SF RD 0.61ct HSI1 GIA#2237639424 SF#51366 (b).jpg
0.61ct. HSI1 Solasfera® Round Diamond
2,100.00
sold out
LS19997 SF RD 0.62ct IVVS1 GIA#6235209397 SF#51355 (ab).jpg
0.62ct. IVVS1 Solasfera® Round Diamond
2,750.00
LS21660 SF RD 0.63ct HVS2 GIA#7268327188 SF#51748 (ab).jpg
0.63ct. HVS2 Solasfera® Round Diamond
2,750.00
LS19998 SF RD 0.63ct IVVS2 GIA#5171727647 SF#51329 (ab).jpg
0.63ct. IVVS2 Solasfera® Round Diamond
2,750.00
LS21955 SF RD 0.67ct GVVS1 AGS#104095666008 SF#51871 (c).jpg
0.67ct. GVVS1 Solasfera® Round Diamond
3,350.00
LS20788 SF RD 0.67ct GVVS2 GIA#6242816373 SF#51459 (ab).jpg
0.67ct. GVVS2 Solasfera® Round Diamond
3,350.00
LS21345 SF RD 0.70ct FVVS2 GIA#1258763754 SF#51639 (b).jpg
0.70ct. FVVS2 Solasfera® Round Diamond
4,800.00
LS20963 SF RD 0.72ct GVS2 GIA#6252293971 SF#51536 (ab).jpg
0.72ct. GVS2 Solasfera® Round Diamond
4,000.00
LS20966 SF RD 0.73ct HVVS1 GIA#5253294292 SF#51525 (ab).jpg
0.73ct. HVVS1 Solasfera® Round Diamond
4,000.00
LS20353 SF RD 0.73ct HVS1 AGS#104089797007 SF#51386 (b).jpg
0.73ct. HVS1 Solasfera® Round Diamond
4,000.00
LS21296 SF RD 0.74ct HVS2 AGS#104093492021 SF#51609 (b).jpg
0.74ct. HVS2 Solasfera® Round Diamond
3,500.00
LS20764 SF RD 0.74ct IVS1 GIA#6241816398 SF#51455 (ab).jpg
0.74ct. IVS1 Solasfera® Round Diamond
3,500.00
LS20976 SF RD 0.75ct HVS1 GIA#2256294097 SF#51529 (c).jpg
0.75ct. HVS1 Solasfera® Round Diamond
4,000.00
LS20975 SF RD 0.75ct HVS2 GIA#6252294174 SF#51550 (d).jpg
0.75ct. HVS2 Solasfera® Round Diamond
3,500.00
sold out
LS21002 SF RD 0.91ct HVVS1 GIA#2257297700 SF#51506 (b).jpg
0.91ct. HVVS1 Solasfera® Round Diamond
8,000.00
IMG_5327.JPG
0.32ct. EVS2 Solasfera® Round Diamond
983.00